nedir belirtileri nelerdir asperger sendromu Asperger Sendromu Nedir, Otistik Spektrum Belirtileri Nelerdir? asperger sendromu

Asperger Sendromu Nedir, Otistik Spektrum Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda, bebeklerde ve yetişkinlerde bir hayli yaygınlaşan Asperger Sendrom hastalığını aşağıda detayları ile inceleyelim. Bu sendrom nedir, belirtileri nelerdir ve aperger tedavisi mümkün mü, hastalık kalıcı mı bakalım;

Asperger Sendromu Nedir?

Asperger sendromu, otistik spektrum bozuklukları kategorisinde değerlendirilen yaygın gelişimsel bozukluklardan bir tanesidir. Yani bir tür otizm bozukluğudur. Ancak otistik spektrum bozukluklarıyla kendi içinde bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Asperger sendromu, kişide zeka geriliği olmadan otistik bir bozukluk görülmesi halidir.

Asperger sendromu hastalığı Hans Asperger tarafından tanımlanmış ve onun adıyla anılmaya devam edilmiştir. Rahatsızlığın genel olarak tanımlanması çok kolay değildir çünkü yaygın gelişimsel bozuklukların tümü birbiriyle sıklıkla karışabilmektedir ve tanıda ciddi güçlükler yaşanabilmektedir. Tanısı çok küçük yaştan itibaren bazı belirtilerin takibiyle ve bunların gözden geçirilmesiyle konabilir. Bu sendrom toplumda çok sık görülen bir rahatsızlık değildir. Çoğunlukla bebek ve çocuk yaşlarda ortaya çıkar. Kişinin çocukluğunda başlar ve hayatı boyunca sürer. Yetişkinlikte de bu sayede asperger sendromu görebiliriz.

Asperger Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Asperger sendromunun bebeklerdeki belirtileri çocukluktaki belirtilerinden biraz daha farklıdır. Bebeklerde dikkati çekebilecek özellikler bazı tekrarlayan hareketler olabilir. Bunlar tiklerden farklı olarak ritmik el çırpma yada kendi etrafında dönme gibi hareketler olabilir. Bunlar dikkat çeker ancak asperger sendromuna özgü değil, yaygın gelişimsel, karakteristik bozukluklara yada otistik spektrum ve stereotipik ilgi bozukluklarına özgü belirtilerdir.

Tanının bir uzman doktor tarafından konulması gerekir. Bunlar bebeklik döneminde anne babayı uyarıcı bazı belirtileri arasındadır. Yaş biraz daha ilerledikçe sosyal iletişim beklenen düzeyde gelişmediğinde, bazen göz temasında bozulma olabilir, bazen konuşma olur ama bu konuşma tonlamasıyla yada amaca yönelik olmamasıyla dikkat çekebilir.

Çocuklarda, özellikle anaokul döneminde asperger sendromlu çocukların ilgi alanlarında farklılıklar ortaya çıkar. Bu belirtiler asperger hastalığına daha uygun belirtilerdir. Aspergerli çocukların zeka düzeyleri normal olduğu için, kendilerine göre farklı ilgi alanları geliştirirler. Yani bir başka çocuğun asla ilgisini çekmeyecek, belki kendileri içinde hiç gerekli olmayacak bir grup bilgiyi çok iyi öğrenebilirler. Örneğin, araba markalarını, hangi yıllarda üretildiğini hatta hangi fabrikanın ürettiğine kadar bilebilirler. Bu tür belirtiler aileleri uyanık tutmalıdır.

Asperger Sendromu Hastalığı Tedavi Edilebilir mi ?

Asperger sendromu kişide ömür boyu kalır. Yani bu sendromu tedavi ile ortadan kaldırmak çok mümkin değildir. Ama bazı test ve tedavi teknikleri uygulanmaktadır. Testler sonucunda bunlar daha çok kişinin ritmik el yada vücut hareketlerini azaltmak, iletişim becerilerini artırmak ve topluma uygun hale getirmek için uygulanan yöntemler olabilir.

Bunların yanında aile eğitimi çok önemlidir. Ailenin aspergerli çocukla neler yapabileceği, çocuğa verilen bu eğitim ve terapileri evde nasıl sürdürebileceğinin, iyi bir eğitimle aileye verilmesi gerekmektedir. Asperger sendromlu çocukların zeka seviyeleri normal olduğu için okuyabilirler ve eğitimlerini sürdürebilirler. İlgi alanlarına girebilmek içinse bir takım teknikler geliştirilip uygulanabilir. Daha çok sosyal davranışlarla eğitim verilerek toplumla uyum halinde bir yaşam sürdürmesine yardımcı olacak teknikler önemlidir.

error: Copyright! Yaşamloji