başarıya ulaşmak başarı Başarı Yakalamak İçin! 2. Bölüm ba  ar  y   yakalamak i  in
başarmak

Başarı Yakalamak İçin! 2. Bölüm

 Başarıya Ulaşmak İçin Öğütler, Tavsiyeler

Yaşam koçunuz olarak size vereceğimiz tavsiye ve öğütlerden biride, mücadeleyi her şeyden önce kendinizle yapınız. Yadırgadığınız yanlarınızı beğenebilecek bir hale getirin. İyi bulduğunuz yanlarınızı da daha da geliştirmeye çalışın. Bütün bunları yapabilecek bir yaradılışa sahip olduğunuzu unutmayın. Hiçbir zaman kendinizi küçük veya aşığı görmeyin. Şu yada bu nedenle aşağılık kompleksinin olumsuz etkilerini duyuyorsanız ümitsizliğe kapılmayın. Bu kompleksi yok edebilecek çarelere başvurun. Kendiniz ve başkaları tarafından beğenebilecek, övebilecek bir yaşayış şeklini benimseyin. Kendinizi başkalarına sevdirin. Başkalarını sayın ve sevin. Onlarla bir arada bulunun düzenli ilişkiler kurun.

 

Bu yazı 2 bölümden oluşmaktadır. Yazının 1. bölümünü okumak için bu  linke tıklayın.

Başkalarının sizinle ilgili olumlu düşünceleri, duyguları, davranışları ölçüsünde kendinizi güçlü bulabileceğinizden kuşku duymayın. Aynı şekilde, yaptığınız bütün işlerde başarılı olmaya çalışınız. Zor işlerle uğraşmaktan çekinmeyiniz. Böle işler yaptığınız ölçüde kendinizi yeterli, güçlü bulabileceğinizi hatırlayınız. Mümkün olduğu kadar başkalarıyla ilgili olumsuz düşüncelerden, duygulardan uzak kalınız. İnsanların, başkalarını kendi varlıkları aracılığı ile değerlendirdiklerini, gördüklerini bilin. Başkalarını ile beraber kendilerini eleştirebileceklerini, yerebileceklerini unutmayın. Yarattıkları onlarda kendilerini bulabileceklerini, onlarla beraber yargılanabileceklerinizi aklınızdan çıkarmayın. İnsanın, bütün alanlardaki mücadele gücünün, ilişkiler halinde bulunduğu kimselerin kendisiyle ilgili olumlu düşünceleri, duyguları, davranışları ölçüsünde artabileceğini unutmayın. Başkalarını yeterliliklerine, güçlülüklerine inandırabileceğiniz oranında varlığınızda daha çok bir kendinizi bulabileceğinizi hatırlayınız.

 

Başarıyı Bulmak İçin!

Hayatınızın bütün evrelerinde, hayal gücünüzü kaygı verici, korku yaratan düşüncelerle beslemekten kaçının. Hiçbir zaman meydana gelmeyecek olayları tasarlayarak ruh dengenizi bozmaktan, duygusal dünyanızda karışıklıklar yaratmaktan, hayal gücünüzü zararlı bir hale getirmekten, günlerinizi üzüntüler içinde geçirmekten sakının. Kuruntu yapmayın. Kuruntuların hayal gücünün normal faaliyetlerini önlediğini, patolojik bir faaliyet şeklini benimsemesinde rol oynadıklarını unutmayın. Bu gibi hallerde insanın, dış dünya gerçeklerine göre hareket etmek olanağından yoksun kalabildiğini hatırlayın.

Karşınıza çıkan zorluklardan, tehlikelerden yılmayın. Daha büyük zorlukları, tehlikeleri atlatabileceğinizi kendi kendinize söyleyin. En karışık, içinden çıkılması çok zor işlerde bile elverişli bir çözüm yolunu bulabileceğinize inanın.

Hayatı meydana getiren bütün evrelere özgü güçlükler vardır. Bunları olağan sayın. Bir hayat evresinin güçlüklerinin daha sonraki hayat evrelerinin hazırlıkları niteliklerini taşıdıklarını hatırlayın.

Yaptığınız mücadelelerin sağladıkları olumlu sonuçlar karşısında cesaretinizin artacağına, daha atılgan, başarı ümitleri ile değerlenen biri haline geleceğinizden kuşku duymayın. Normal her insanda, yeterli bir mücadele gücünün yer aldığını, varlığınızda her bakımdan bugünkünden daha mükemmel bir kendinizi yaratmaya elverişli kaynakların bulunduğunu bilin. Bir yaratıcı güçle dünyaya geldiğinizi, her şeyi istediğiniz ölçüde her an iyi bir şekilde yapabileceğinizi unutmayın. Hiçbir zaman, bir zamanki kendinizle yetinmeyin. Ben işte böyle bir kimseyim ve her zaman böyle kalacağım demeyin. Sürekli olarak, ben bugün böyleyim, fakat yarın bugünkü kendimden her bakımdan daha yeterli, önemli bir varlık haline geleceğim diyin. Böyle bir kendinizi gerçekleştirebilecek olanaklara sahip olduğunuzu düşünün. Buna kesinlikle inanın. Böyle bir yaratıcılık gücünün önemini anlamak için bir deney yapın. Üzerinde durduğunuz, yapmaya karar verdiğiniz bir işe istekle, cesaretle, başarı ümidi ile başlayın. Başarıya ulaşmakta zorluk çekmeyeceğinizi düşünün. Kendinize güvenin. Elde ettiğiniz başarı karşısında kendinizi tasarlayın. Gerçekten başarıya ulaşırsınız.

Mücadelede başarı koşulları arasında istek, kendine güvenmek, sabır, azim, sarsılmayan karar önemli bir rol oynar. Bu karakter özelliklerinizi sürekli olarak geliştirin. İnsanın, mücadele isteği, azmi kararı ölçüsünde kendisini güçlü bulabileceğini hatırlayın. Hangi konuda olursa olsun. Yaptığınız mücadeleden, yararlı bulduğunuz hallerde, asla vazgeçmeyin. Vazgeçmeyi bir yenilgi gibi düşünün. Bütün mücadelelerinizde kendinizi başarılı bir kimse olarak tasarlayın. Bu size güç kazandıracaktır. Sizi mücadelenizde daha inatçı kararlı bir insan haline getirecektir. Mücadelenizde başarısız olduğunuz takdirde çevrenizde karşılaşacağınız olumsuz düşüncelerden, duygulardan çekinmeyin. Daha doğrusu, kendinizi mücadelenizde yenilgiye uğramış bir kimse gibi tasarlamayınız. İnsan, varlığı ile ilgili yargılarına göre bir kendisi olabileceğini unutmayın. Yaptığınız mücadelelerde kendinizi başarısız bir kimse gibi gördüğünüz takdirde gerçekten bu duruma düşeceğinizden kuşku duymayın. Gördüğünüz, tasarladığınız bir kendiniz haline gelebileceğinizi bu kendinizle mücadelelerinizi sürdürmek zorunluluğunda kalacağınızı, dolayısıyla, başarısızlığa ulaşacağınızı bilin. Kendinizi olduğunuz gibi, değerlerinizle tanıdığınız hallerde bir kendinizi olabileceğinizi, olduğunuzdan daha yetersiz bir kimse şekline algıladığınız takdirde de, böyle bir varlık olarak yerinizi alabileceğinizi unutmayın. Varlığınızdan bekledikleriniz şeyler ölçüsünde bir şeyler elde edebileceğinizi aklınızdan çıkarmayın.

error: Copyright! Yaşamloji