yaşam için tavsiye yaşam için öneriler Yaşam İçin Öneriler ya  am
yaşam

Yaşam İçin Öneriler

Yaşam İçin Gerekli Öneriler

Gittiğiniz, bulunduğunuz bütün çevrelerde, giriştiğiniz, yaptığınız tüm işlerde kişisel önemliliğinizi, etkinliğinizi daima arttırmaya, fazlalaştırmaya, güçlendirmeye çalışınız. Bir arada bulunduğunuz, işbirliği yaptığınız, ilişkiler halinde işlerinizi yürüttüğünüz kimseler üzerinde etkin olmak isteğinin, kararının, bu isteği gerçekleştirme çabasının, kararı uygulamaya çalışılmasının, güvenlik duygusunu güçlendirmeye geliştirmeye, yetersizlik bilincini gidermeye, yok etmeye en elverişli, sağlam yollardan, çarelerden biri olduğunu unutmayın.

Yaşam İçin Öneriler

Varlığınız için büyük bir önem taşıyan, gelecekteki yaşama yön çizgisinin çizilmesinde başlıca rolü oynayabilecek bu işi yapabilmeniz için gereken ilk işlerden biride, iradenizi güçlendirmenizdir. Burada da bu yaratıcı, yapıcı yanınızdan yararlanmanızdır. Başka bir değişle, kendinizi yeni baştan ve daha yeterli, mükemmel bir şekilde yaratmaya çalışmanızdır. Bu işi yapmaya kesin olarak karar verdiğiniz ve yaptığınız taktirde kişilik anlamınızın, yerinizin düşüncelerinizin, duygularınızın, sözlerinizin varlığınızla ilgili her şeyin büyük bir etkinlik kazanacağından bir an bile kuşku duymayın.

yaşam için  yaşam için öneriler Yaşam İçin Öneriler ya  am i  in   neriler

 Kaliteli Bir Yaşam Çizgisi Yakalayın!

İrade gücü, bir ruhsal yönelme ve yöneltme niteliğidir. Ruh dünyası ahenginin bir habercisidir. İç dünya bütünlüğünde yer alan doğal bir tüm kararlar tasarısıdır. Sürekli bir şeyler yapmak, faaliyeti sürdürmek olanağıdır.

Sürekli faaliyet eğilimi normal insanın doğal bir niteliğidir. Hayatın temel bir özelliğidir. Tembelliğin yadırganmasının, çalışkanlığın övülmesinin en önemli nedenlerinden biride budur.

 Çalışkan Olmaya Özen Gösterin!

Şu yada bu nedenle tembellik yolunu seçen insan başkaları tarafından olduğu kadar kendisini de beğenemez. Tembelliğinden yakınmaktan uzak kalamaz. Kendisini yeterli, güçlü bulamaz. Kendisine inanamaz, güvenemez. Normal bir kimse olduğunu düşünemez. Kendi tarafından olduğu kadar başkaları tarafından da hor görüldüğünü sanır. Varlığı aracılığı ile her şeyi anlamsız önemsiz bulur. Hayata bağlanamaz daha doğrusu, varlığını normal, olağan koşullar içinde sürdürebileceğine inanamaz.

Tersine olarak, çalışmayı seven, faaliyeti benimseyen insan gerek kendisi, gerekse başkaları tarafından beğenilir. Onun bu yaşama şeklinde rol oynayan etken sezilir. Gerçekten insan, sürekli faaliyeti ile yeterliliği arasında ilişkiler kurar. Faaliyetinin kaynağını güçlülüğünde arar. Bunun da sonucu olarak, kendisine inanır, güvenir. Daha önemli işleri yapabileceğini düşünür.

Tembellik, bazı ciddi nedenlere dayanmadığı hallerde, bir kendine güvenememe duygusunun bir eseridir. Bu gibi durumlarda yapılması gereken şey, güvenlik duygusunu yaratabilecek koşulları hazırlamaktır. Tembellik gösterenlere, önceleri kendilerini başarıya ulaştıracak, dolayısıyla, güvenlik duygusunu yaratabilecek, işler yaptırmaktır. Onlarda başkaları gibi işler yapabilecekleri inancını meydana getirmektir. Daha yeterli, kendilerinin varlığı tasarımı yaratmaktır.

 İşinize Sıkıca Sarılın!

Çalıştığınız yerlerde hiçbir zaman ikinci planda kalmayınız. İşinize bağlılığınızla, başarılarımızla kendinizi saydırınız, sevdiriniz. İkinci palanda kalan insanların, kendileri ve başkaları tarafından beğenilmediklerini, önemsiz kimseler gibi tanındıklarını unutmayınız. İşinizle ilgili bilgileri edininiz. Çevrenizde işini en iyi bir şekilde yapabilen biri haline gelmeye çalışınız. Böyle hareket ettiğiniz takdirde herkesten daha çok ilgi göreceğinizden kuşku duymayınız. Yalnız, işinizle ilgili üstünlüğünüzle başkalarından bir önemsizlik duygusunu yaratmaktan uzak kalınız. Alçakgönüllü bir kimse gibi hareket ediniz. Size danışanlara karşı değerlendirici bir tutum alınız. Verdiğiniz şeylerin onlar tarafından da kolaylıkla kazanabilecekleri inancını yaratınız. Kendilerine yaklaştırabileceğimiz ölçüde insanların sevgilerini kazanabileceğimizi hatırlayınız.

Gerektiği hallerde, toplantılarda, kongrelerde yönetici olun. İnsanın, yaptığı işlerle kendisini değerlendirdiğini unutmayınız. Yaptığı önemli işler ölçüsünde yeterliliğine, güçlülüğüne inandığı, kendisine güvenebildiğini hatırlayınız. Size verilmek istenen yöneticiliği gücünüzün üstünde bir şey gibi düşünmeyiniz. Zor işlerden kaçmayınız. Tam tersine başkalarının zor buldukları için yapmaktan kaçındıkları işleri üzerinize alınız. Başarı ile sonuçlandırabileceğinize inanınız. Gerektiği gibi çalıştığınız takdirde bunları ve benzerlerini her zaman istediğiniz şekilde yapabileceğinizden kuşku duymayınız. Zor işlerle uğraşanların varlıklarında olağanüstü yetenekler aramayınız. Onlar kadar kendinize güvenebildiğiniz takdirde aynı işleri yapabileceğinizi biliniz. İnsanın, yaptığı zor işler kadar kendisini yeterli bulabileceğine, güçlülüğünü düşünebileceğine,varlığına güvenebileceğine bunun da sonucu olarak, sürekli bir şekilde önemli, başkaları tarafından güç sayılan işlerin peşinden koşacağına inanınız. Tersine olarak, daima kolay işler arayanların kendilerini zayıf kimseler gibi göreceklerinden kuşku duymayın. Hayatlarını güven içinde bulamayacaklarını, dolayısıyla huzursuzluk içinde yaşayacaklarını biliniz.

 Kendinizi İnceleyin, Eksiklerinizi Gözden Geçirin!

Kendinizi bütün yanlarınızla inceleyiniz. Ayrıntılarınızla değerlendiriniz. Yaşadığınız sürece daima bir çok işleri başarılı bir şekilde yapabileceğinizi göreceksiniz. Başkaları tarafından zor sayılan birçok işleri başarı ile yapmanız için gerekli yeteneklere sahip olduğunuzu anlayacaksınız. İnsanın varlığında sandığından çok daha önemli bir kendisinin yer alabileceğini, bir çok nedenlerle, özellikle, hayatının ilk yıllarından itibaren uygulanan geleneksel olumsuz eğitim şeklinin etkisiyle, böyle bir kendinin bilincine ulaşamadığını aklınızdan çıkarmayın. Sözlerimizin doğruluk, gerçeklik paylarını anlamak için burada bir deney yapabilirsiniz. İyi günlerinizde, başka bir deyişle, kendinizi, beğendiniz, önemli bulduğunuz, çevrenizde sayıldığınız, sevildiğiniz, tehlikelerden uzak bir hayat şeklini yaşadığınız, yokluk endişesini duymadığınız zamanlarda yaptığınız işlerle, tam ters koşullar içinde ele aldığınız işlerde ulaştığınız başarıları birbirleriyle karşılaştırınız. Birinci kendinizin ikinci kendinizden çok daha başarılı olduğunu görürsünüz. İnsanların daima gerçek kendilerini yaşayamadıklarını anlarsınız.

 Yaşam için öneriler yazımızı beğendiyseniz yorumlarınızı eksik etmeyin, Farklı öğütler ve tavsiyeler için menümüze göz atabilirsiniz!

error: Copyright! Yaşamloji