düşünce düşünce Düşünce Özgürlüğü ve Kendine Güven! d      nce   zg  rl
düşünmek

Düşünce Özgürlüğü ve Kendine Güven!

Düşünce Özgürlüğünüzü Koruyun!

İnsanın en önemli niteliğinin düşünce olanağı olduğunu unutmayın. Bunu için, sürekli olarak bu olanağınızı geliştirmeye çalışın. Daima bilgi kazanmaya uğraşınız. Düşünerek iyi kitaplar okuyun. Düşünce gücünüz arttığı ölçüde hayat sorunlarını çözebilirsiniz. Düşünme özgürlüğüne ulaşırsınız. Varlığınıza egemen olabilirsiniz. Kendinize inanabilirsiniz, güvenebilirsiniz. Başkalarının etkilerin altında kalmaktan uzak kalırsınız. Kendiniz ve başkaları tarafından beğenilirsiniz. Düşüncelerine uyulan, sözleri dinlenen biri haline gelirsiniz. Her yerde ve daima saygı ile karşılanmaya özen gösterin.

Bütün bu olumlu sonuçlara ulaşmak için yapmanız gereken şeylerden biri de, bir düşünme olanağı ile var olduğunuza, dünyaya geldiğinize inanmanızdır. Bu olanağınızdan gerektiği gibi yararlanabilmeniz için elinizden gelen her şeyi yapın. Her şeyden önce kendinizi olduğunuz gibi değerlendirmeye çalışın.

Genel olarak insan, olmak istemediği gibi görünmekten kaygı duyar, korkar. Bu korkunun insan hayatındaki, özellikle kendisini fazla yetersiz bulan insandaki yeri çok önemlidir.

Gerçekten, kendisini eksik, yetersiz bulan insanın karşılaştığı acıların, üzüntülerin yüzde sekseninde bu korkuya rastlarız.

Zihinsel, düşünsel yetersizliğinin çeşitli nedenleri bulunduğunu unutmayın. İnsanın, sevmediği işlerde, çok zeki olsa bile, tam bir başarı gösteremeyeceğini hatırlayın. Burada duygusal dünyanın büyük bir rol oynadığını aklınızdan çıkarmayın. Duygusal dünyasında karışıklıklar olan insanın düşünme yeteneğinden yeteri kadar yararlanamayacağını bilin.

 Aşağılık Kompleksi

Aynı şekilde, şu yada bu nedenle kendisini başkalarından aşağı gören, aşağılık kompleksini duyan bir insanın, çok güçlü bir düşünme yeteneğine sahip olsa bile, bundan yararlanamayacağından kuşku duymayınız. Bu gibi hallerde insanın, kendisini odluğundan çok yetersiz bulduğunu, bütün işlerini, başkaları ile ilişkilerini bu kendi görüşü ile değerlendirdiğini, onları üstün varlıklar olarak tanıyabileceğini unutmayın. Bu durumdaki insanın, aşırı derecede heyecanlı, utangaç, sabırsız, alıngan, olabileceğini, her şeye kırılabileceğini, küsebileceğini, yalnızlığı sevebileceğini, bütün bunlara karşılık, herkes tarafından beğenilmek, övülmek isteyebileceğini, bunun da sonucu olarak, başkalarının bütün düşüncelerini benimseyebileceğini hatırlayın. Düşünme yetersizliğine inanabileceğini, bunun da sonucu olarak, başkalarının bütün düşüncelerini benimseyebileceğini, bir uydusu haline gelebileceğini, dolayısıyla, gerçek insanlık niteliğinden yoksun kalabileceğini, düşüncelerini, yetersizliklerini inancı ile açıklamaktan kaçınabileceğinizi bilin.

Düşünme bakımından sizden daha üstün olanların karşısında kendinizi hiçbir zaman aşağı görmeyin. Onlarla aranızda düşünme yeteneği nitelik bakımında değil de sadece ve sadece nicelik bakımından ayrılıklar bulunduğunu, bu ayrılıkları çabalarınızla her zaman kapatabileceğinizi unutmayın. Bu gibi hallerde onların düşünme yeteneklerini daha iyi bir şekilde geliştirmek olanağı bulduklarını, sizin de aynı yolları izlediğiniz takdirde arzu ettiğiniz duruma ulaşacağınızı hatırlayın. Bu hazırlığı yaparken, başkaları ile bir arada bulunduğunuz zamanlarda ele alınan konular hakkındaki düşüncelerinizi, görüşlerinizi rahat bir şekilde söylemekten çekinmeyin. Başkalarının ortaya attıkların düşünceleri, içinizde, kendi kendinize eleştirmeden değerlendirmeyin. Bu düşüncelerin gerçeklik paylarını araştırın.

Düşünme özgürlüğü ile kendine güvenme arasında sıkı bir ilişki vardır. İnsan, kendisine güvenebildiği ölçüde, düşünme yeteneğinden yararlanabilir. Düşünme olanağını güçlendirebilir. Yaratıcı bir güç haline getirebilir. Bütün bunların da sonucu olarak, içgüdüsel dürtülerine egemen olabilir. Daha yerinde bir değişle, doğal eğilimleri ile dış dünya istekleri arasında karşılıklı destekleyici bir ahenk kurabilir. Gerektiği gibi düşünme özgürlüğünü, bağımsızlığını sarsıntılara uğratan duygusal karışıklıkları, düzensizlikleri önleyebilir.

aşağılık kompleksi düşünce Düşünce Özgürlüğü ve Kendine Güven! d      nce

 Düşünerek Hareket Edin!

Düşünme özgürlüğünüzü, bağımsızlığınızı gerçekleştirebilme, koruyabilme, devam ettirebilme en önemli koşullarından biri de bir arada yaşadığınız, ilişkiler halinde bulunduğunuz kimselere de bu konuda hakları tanımayın. Onların da yaşadıkları sürece böyle ir özgürlüğün, bağımsızlığın özlemini duyduklarını bilmenizdir. İnsanların burada da, başkalarınkine benzeyen bir davranış şeklini benimseyebileceklerini unutmamanızdır. Düşünme özgürlüklerine, bağımsızlıklarına gereken saygıyı göstermeyenlerin karşılarında aynı durumu almak isteyebileceklerini hatırlamanızdır. Başkalarını kendilerine göre değerlendirmek arzusu ile hareket edebileceklerini düşünmenizdir. Kısacası, başkalarının düşünme özgürlüğüne, bağımsızlığına gereken saygıyı gösteriniz. Onların diledikleri gibi düşünmelerini, düşündüklerini söylemelerini önlemeye çalışmayın. Düşündükleri gibi hareket edenlerin, etmeyenlerden sizin için daha yararlı olabileceklerini unutmayın.

 Sürekli Kendinizi Geliştirin!

Her gün daha çok şeyler öğrenmeye çalışın. Doğru bilgi kazanın. Kolay kolay yanılmayan, sağlam bir belleğe sahip olmaya uğraşın. Belleği geliştirmeye elverişli çalışmalar yapın. Aynı şekilde dikkatinizi sürekli olarak geliştirin. İyi düşünme alışkanlığını kazanın. Bilgilerinizi arttırabilecek, düşünme yeteneğinizi geliştirebilecek kitapları okuyun. Yaptığınız işlerle ilgili sorunları kendiliğinizden çözmeye çaba gösterin. Üzerinde durduğunuz ve çözemediğiniz sorunları şimdilik bir yana bırakın. Başka bir deyişle, bu sorunları çözme işini bilinçaltına bırakın. Bir süre sonra bu sorunların bilinçaltınız tarafından çözümlendiklerini göreceksiniz.

Zihnen çalışırken, düşünürken varlığınızın dışından gelen uyarılara, etkilere karşı koyun. Bunları, çalışmalarınızı aksatabilecek, yararsız bir hale getirebilecek, sonuca ulaşmayı önleyebilecek etkenler gibi düşünün. Çalışmalarınızı olumlu bir şekilde bitirdiğiniz takdirde sağlayacağınız yararları düşünün. Kendinizi tümüyle yaptığınız işinize verin. Bu işi sonuna kadar sürdürebilecek bir kendinizi tasarlayın. Böyle bir kendinizi benimseyin. Kendinizi ona her an biraz daha yaklaştıracak şekilde hareket edin. Böyle yaptığınız takdirde en kısa bir zamanda istediğiniz kendinizi yarattığınızı göreceksiniz.

Düşünce özgürlüğü, bağımsızlığı, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, insanın en önemli, yüce yanlarından biridir. Düşünme özgürlüğünün, bağımsızlığının temel koşulları ise, iyi düşünebilmedir. Heyecanın etkilerinden uzak kalabilmektir. Sakin kalabilmektir. Heyecanın etkilerinden uzak kalabilmektir. Başkaları ile düzenli ilişkiler kurabilmektir. Çevrede, önemli bir kişi gibi tanınmaktır.

Düşünme özgürlüğünün, bağımsızlığının var olmasında, çocukluk çağında uygulanan eğitimin büyük bir rol oynadığını unutmayın. Çocuklarınızın, insanın başlıca niteliklerinden biri olan düşünme özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşmaları için gerekenleri yapın. Onların yanınızda konuşmalarına izin verin. Düşüncelerini belirtmelerine engel olmayın. Onların düşünme olanaklarını yaşlarına göre değerlendirmeyin. Sizin gibi düşünemeyeceklerini kabul edin. Size göre yetersiz sayılan düşünmelerini eleştirmeyin. Sizin de o yaşlarda başka türlü düşünemediğinizi unutmayın. Kısacası, onları bu bakımdan da kendinizle karşılaştırmayın. İnsanın o yaşlarda ancak o şekilde düşünebileceğini hatırlayın.

 Çocuk Yetiştirmek 

Aynı şekilde, çocuklarınızı susturmayı, güçlülüğünüzün, bütünlülüğünüzün bir belirtisi gibi düşünmeyin. Onları yetersiz bulduğunuz düşünme olanakları karşısında sinirlenmeyin. Annelerin, babaların, çocuklarının eksik, kusurlu yanları ile de kendilerini değerlendirebileceklerini aklınızdan çıkarmayın. Çocuklarını her bakımdan birer yetişkin gibi görmek arzusunu duyabileceklerinizi bilin. Mümkün olduğu kadar, bu doğal yanınızdan uzaklaşın. Çocuklarınızın çağlarına özgü özelliklerine, yeteneklerine göre yaşamalarını sağlayın. İnsanın, hayatını meydana getiren evrelerden her birinde tam bir kendisi olabildiği ölçüde içinde bulunduğu zamanda tam olarak gerçekleşmek olanağına kavuşabileceğini unutmayın. Çocuklarınıza, gençlik çağındaki oğullarınıza, kızlarınıza düşünme özgürlüğü, bağımsızlığı hakkını tanıyın. Onların düşündüklerini sakınmadan söylemelerine izin verin. Hayatlarını gereği gibi yaşayanların yadırganabilecek bir yolu izlemek eğilimini duyamayacaklarını, baskı altında kendilerini saklayanların ilk fırsatta çevreleri tarafından istenmeyen yanlarıyla ortaya çıkacaklarını, kısıtlanan, sınırlandıran düşünme özgürlüklerini, bağımsızlıklarını olumsuz bir eleştirme eğilimine dönüştürebileceklerini hatırlayın. Düşünme özgürlüklerini, bağımsızlıklarını baskı altında tutulan çocuklarınızın, genç yaşlardaki oğullarınızın kızlarınızın iç dünyalarından, özellikle duygusal dünyalarından, bilinçaltlarında bazı huzursuzlukların yer alacaklarından, onların, kendilerini doğal en önemli haklarından birinden yoksun bırakılmış kimseler gibi görebileceklerinden, varlıkları karşında böyle bir davranış şeklini benimseyen kimseleri, annelerini, babalarını, öğretmenlerini, yöneticilerini sevmekte zorluk çekebileceklerinden, hatta onlardan soğuyabileceklerinden kuşku duymayınız. İnsan hayatında, düşünme özgürlüğü, bağımsızlığı ile varlığını sürdürme olanağı arasında bir ilişki bulunduğunu unutmayın. Düşünme özgürlüğünün, bağımsızlığının kısıtlandığı, sınırlandırıldığı çevrelerde yaşayanların şu yada bu şekilde bir direnme yolunu seçmelerinin, huzursuzluk duymalarının en önemli nedenlerinden biri de budur.

error: Copyright! Yaşamloji