tavsiyeler yaşam koçu öğütler Güçlü ve Etkin Biri Olmak İçin ya  am ko  undan       tler tavsiyeler
yaşam koçu

Güçlü ve Etkin Biri Olmak İçin

Online yaşam koçu‘nuz Yaşamloji’den yaşama dair gerekli bilgiler.

Sürekli Etkin Biri Olmaya Odaklanın!

Toplumsal hayatta insan, etkin olabildiği ölçüde önem kazanır. Çevresinde, başkaları üzerinde etkinliği ölçüsünde güçlü olduğu izlenimini yaratır. Tersine olarak başkalarının etkisi altında kaldığı ölçüde de önemsizleşir, silikleşir.

 Kendinize İnanın ve Güvenin!

Unutmayın! Siz kendinize güvenmeden karşınızdakine nasıl güven verebilirsiniz? Kendinize inanmadan, karşınızdakini de inandıramazsınız

 

Bir yere gittiğiniz, bir toplantıya katıldığınız zaman her şeyden önce kendinize inanın. Yaşam koçu nuzun da söylediği gibi kendinize güvenin. Karşılaştığınız kimseleri tanımaya çalışın. Böyle hareket ederseniz bilincinizin sizi çekingen, utangaç yapabilecek duygularla kaplanmasını geniş ölçüde önlersiniz ve başkalarıyla taşıdığınız gerçek değerlerinizle karşılaşmak olanağı elde edersiniz.

Nerede olursanız olun daima başkaları üzerinde etkili olmaya çalışın. Bunu yapabildiğiniz taktirde başkalarının davranışlarından çekinmek, varlığını olumsuz paylar çıkarmak zorluğundan kurtulursunuz. Daha canlı ve dinamik bir zihinsel yaşayış şekline ulaşırsınız. Daha rahat düşünürsünüz. Buda çevrenizde öneminizi arttıracak ve durumunuzu iyileştirecektir.

Yaşam koçu nuz Yaşamloji’den altın öğütler, tavsiyeler

 Baskın Karakter Siz Olun!

Bulunduğunuz her yerde başkalarında merak uyandıran, yadırganan davranışlarınızla bir inceleme konusu olmaktan kaçınınız. Mümkün olduğu kadar inceleyen bir insan olunuz. Sizi inceleyen insan, ister istemez size egemen olmak olanağını elde eder; çünkü, sizi inceleyen insan karşısında az yada çok bağımsızlığınızı kaybedersiniz. Sizi inceleyen insan karşısında baskı altına girersiniz. Sizi inceleyen insanın varlığınız hakkınızdaki düşüncelerinden, duygularından endişe etmeye başlarsınız. Sizi inceleyen insanın olumsuz bir yargısıyla karşılaşmaktan çekinirsiniz.Onun için, onun hoşuna gidecek şekilde hareket etmek zorunluluğu duyarsınız. Sizi inceleyen kimsenin karşısındaki çekingenliğiniz sizde bir gizlenme, saklanma arzusu yaratabilir.

Hepimiz biliyoruz, her günkü hayatımızda görüyoruz. Tanıdıklarımız, karşılaştığımız kimseler arasında en az önem verdiğimiz kişilerin bile üzerimizde etki yaptıklarını anlıyoruz. Bu etki zamanla bilinç altına geçer. Orada yerleşir orada yaşar. Gizliden gizliye faaliyette bulunur. Taşıdığı özelliğe, anlama göre düşüncelerimizi, duygularımızı, davranışlarımızı kısacası bütün yaşayışımızı değerlendirir.

Her insanın olduğu gibi sizinde kendinize göre kişisel bir etkiniz vardır. Bu etkinin mahiyeti, şekilleri size bağlıdır. Bu şekiller olumlu yada olumsuz olabilir. Yerinde, ölçülü ve uygun çabalarınızla, hiç kimseye sezdirmeden, bir insanı etkin yapan özellikler daima kazanabilirsiniz, geliştirebilirsiniz.

 Sakinliğinizi Koruyun!

Etkinliğin en önemli özelliklerinden ana kaynaklarından biride sakin kalabilmektir. Bulunduğunuz bütün işlerde, çalıştığınız yerlerde, başkaları ile kurduğunuz çeşitli ilişkiler ile bu önemli özelliği taşımaya çalışın. Karşılaştığınız olaylar ne olursa olsun heyecanlanmamaya, heyecanınızı belli etmemeye telaş etmemeye çalışın. Bütün heyecan belirtilerinin, her çeşit telaşın insanı etkin olmaktan yoksun bıraktığını, tersine olarak, insanı etkilemeye çok elverişli bir duruma soktuğunu unutmayın.

İnsanın etkin olmasında iç sükunetin yanında dış görünüşü de önemli bir rol oynar. Başkalarının yanında gereksiz hareketler yapmayın. Yersiz hareketler yapmaktan kaçının, çabuk konuşmayın, kelimeleri anlaşılır bir şekilde telaffuz edin ve yavaş yavaş söyleyin. Söyleyeceğiniz şeyleri önceden iyi düşünün. Başkalarını dinlerken yada karşılaştığınız olaylar karşısında hayrete düşmeyin. Sık sık hayret etmekten, hayretinizi belli etmekten sakının. Gürültüler, heyecan verici olaylar karşısında soğuk kanlılığınızı kaybetmeyin. Hiçbir zaman sabırsızlık göstermeyin, sinirlerinize hakim olun. Sinirlendiğinizi belli etmeyin daima sakinliğinizi korumaya çalışın. Sinirlendiğiniz zaman sizi soğukkanlı yapacak şeyleri, soğuk kanlılığa ait öyküler, olayları hatırlayın. Sizi sinirlendiren olayı büyütmeyin. Sakinliğinizle bulunduğunuz yerlerde huzur, güven kaynağı olursunuz, aranırsınız. Başkaları tarafından beğenilen bir insan haline gelirsiniz. Bu tavsiye ve önerilere uyun.

 Konuşmadan önce Düşünün!

Gerek konuşurken, gerekse bir iş yaparken daima sakin kalmaya çalışın. Konuşurken ölçülü olmaya dikkat edin. Yüzünüzdeki ifadelere de sukünet, ölçülülük anlamı verin. Başkalarına karşı duyduğunuz yakınlığı, sevgili, kini,nefreti açığa vurmayın. Yakınlık duyduğunuz kimsenin bütün hayatı ile ilgilenin. Sağlıkları, işleri, sosyal yaşamı ile ilgilenebilirsiniz. Üzüntülerini, sevinçlerini paylaşın böylelikle çok yararlı sonuçlar elde edersiniz. Yakınlığınız hakkında merak uyandırırsanız yakınlığınızı arayan kimsenin daha fazla ilgisini çekersiniz.

Sevdiğiniz insanın sizinle ilgilenmediğini, beklediğiniz yakınlığı göremediğiniz zaman sinirlenmeyin, kırılmayın, küsmeyin. Yakınlığınızdan emin olduğunuz için böyle hareket edebileceğini yada sırf ilginizi çekmek amacıyla bu şekilde davranabileceğini unutmayın. Yakınlığınızı, söylemeden ve sevginin yaratabileceği hareketlerinizle anlatmaya çalışınız, bekleyiniz. Zaman sizi amacınıza ulaştıracaktır.

Daha öncede söyledik. Size karşı iyi davranmayan, sizi alaycı davranışlarıyla rahatsız etmek isteyin kimse karşısında sert tepkiler göstermeyin, sinirlenmeyin, kendinize egemen olun. Sakinliğiniz bu davranışları etkisiz bırakacaktır. Sizi rahatsız etmek, zor duruma düşürmek için çalışanları şaşırtacaktır. Yaptıklarına pişman edecektir. Aldırışsızlıkla, umursamazlıklarla karşılanan her saldırganlık, saldırganın varlığına yönelir. Saldırganı hayal kırıklığına uğratır.

İnsanlar vardır, bakışları serttir laubalidir. Egemenlik iddiasının izlerini taşır. Bu tipteki insanlar başkaları tarafından sevilmez, saygı görmez. Başkalarında yakınlık duygusunu yaratamazlar. Başkalarında güven sağlayamazlar. İnsan sert bakışta düşünce, egemenlik arzusu iddialı bakışta da önemsizlik arayabilir.

Her üç halde de bu davranışları gösteren insandan uzak kalmaya çalışır, soğur.

İnsan sevildiği ölçüde etkin olabilir. Sevdiği ölçüde etkilenebilir, kendinizi sevdirin. Sevgisini kazanmak istediğiniz kimsede her zaman kendisine yararlı olabileceğiniz duygusunu yaratmaya çalışın. Onu üstünlüğünüze inandırın. Bununla beraber, hiçbir zaman üstünlüğünüzü onda önemsizlik duygusunu yaratmaya elverişli bir araç haline getirmeyin. Kendinizi sahip olduğunuz üstünlüğünüzle onunla karşılaştırmayın. Onun yanında başkalarından üstün olduğunu anlatacak şekilde hareket ediniz. Başkalarını küçültmek suretiyle büyük görünmeye çalışanların küçük tanınmaktan uzak kalmadıklarını biliniz.

Başkalarını sayın. Her insanın kendisini sayanı saymak istediğini hatırlayın. Sayılan insan önemlilik duygusu ile değerlenen insan başkalarında da önem verir. Başkalarına inanır.

Güçlü bir iradeye sahip olmaya çalışın. Çevrenizde sık sık değişen bir insan izlenimi yaratmaktan kaçının. Verdiğiniz sözü tutun yapamayacağınız şeyi yaparım demeyin. Vaadlerinizi yerine getirin. Yerine getiremeyeceğiniz şeyi vaad etmeyin. İşinizle sebat ediniz. Yenemeyeceğiniz zorluklarla karşılaşmamaya çalışın. Karşılaştığınız zorluklardan kaçmayın. Bu zorunlulukları yenmeye uğraşın. Zorluklar karşısında elde edeceğiniz başarıların sizi çevrenizde etkin bir insan yapacaklarına inanın.

 Daima Güçlü Olun!

Söyleyebileceğimiz bir başka öneri ve tavsiye ise, başarı insan hayatında gücün sembolüdür. Güçlü olan her şey saygı, hayranlık yaratır. Hayranlık ise insanı etkilemeye elverişli bir hale getirir. Hayranlık yaratabilen insan başkaları tarafından beğenilir. Hayranlık duyan insan, kendisinde hayranlık yaratan kimseyi beğenir. İnsan beğenmediği kimselere ait her şeyi, düşünceleri, duyguları, davranışları da beğenir. Kolaylıkla benimser, beğendiği kimseye güvenir.

Güvendiğiniz kimsenin arkasından yürümekten hiçbir zaman çekinmeyin.

Yorumlarınızı esirgemeyin!

error: Copyright! Yaşamloji