insan ilişkilerini geliştirmek insan ilişkileri  İnsan İlişkilerinizi Geliştirin! insan ili  kileri
ilişki

İnsan İlişkilerinizi Geliştirin!

 İnsan İlişkilerinizi Geliştirin!

Çevrenizle Düzeyli ve Düzenli İlişkiler Kurun.

 Bütün insanlar, hayatları boyunca, başkalarının kendileriyle ilgili düşüncelerine, duygularına, davranışlarına büyük önem verirler. Bütün tanıdıklarının, yakınlarının, hatta bir yerde karşılaştıkları, ilk defa konuştukları, tanıştıkları kimselerin kendileri için iyi şeyler düşünmelerini, olumlu duygulara sahip olmalarını dilerler. Dileklerinin olumlu bir şekilde gerçekleştiklerini gördükleri zaman sevinirler. Tersine olarak, dileklerini aykırı düşen durumlarla karşılaşınca üzülürler kendilerini sevindirenleri sevindirmenin yollarını ararlar. Onların kendilerinden bekledikleri şeyleri yapmaya, isteklerini yerine getirmeye uğraşırlar. İstemediklerini yapmaktan kaçınırlar. Üzüntülerine yol açanları da, kendilerini zorladıkları hallerde bile, çoğu zaman bilinçsiz olarak, üzecek, sinirlendirecek, öfkelendirecek, daha doğrusu, rahatsız edecek, huzursuz kılacak bir davranış şeklini benimsemekten uzak kalmazlar. Bir yandan kendilerini savunmak, onları tepkileriyle aynı davranışlarla bulunmaktan uzaklaştırmak, öte yandan ise öçlerini almak için bu tür hareketlere başvururlar.

İnsan ilişkilerinde yapmamız gerekenler;

 Çevrenizdeki İnsanlarla İletişim Halinde Olun!

İnsanız, yalnız yaşayamayız. Başkalarıyla bir arada bulunmak zorundayız. Çevremizde yaşayanlarla anlaşabildiğimiz, düzenli ilişkiler kurabildiğimiz, onların ilgilerini çekebildiğimiz, yakınlıklarını kazanabildiğimiz ölçüde rahat huzur içinde yaşama olanağı imkanı bulabiliriz. Varlığımız ve başkaları ile ilgili daha tutarlı, olumlu, büyük bir güven içinde hayatımıza devam ettirebiliriz. Bizi sevenler tarafından beğeniliriz, destekleniriz. İşlerimizi daha iyi ve kolay bir şekilde yapabiliriz. Bunun da sonucu olarak, başarılı oluruz, işimizi severiz. Bütün doğal kaynaklarımızdan, kazandığımız bilgilerden en verimli bir şekilde yararlanabiliriz.

insan ilişkileri geliştirmek insan ilişkileri  İnsan İlişkilerinizi Geliştirin! insan ili  kilerini geli  tirmek

 

İnsan İlişkilerini Geliştirmek İçin;

 Sevdiğiniz Kimseleri Kırmamaya Özen Gösterin!

Arkadaşlarınızın, dostlarınızın, zaman zaman yada sık sık karşılaştığınız, buluştuğumuz, beraber çalıştığınız, işbirliği yaptığınız kimseleri sevmeyecekleri davranışlarda bulunmaktan, kırabilecekleri sözleri söylemekten titizlikle uzak kalınız. Onları, özellikle başkalarının yanında önemsizleştirebilecek, gözden düşürebilecek, zor durumda bırakabilecek, küçüklük duygusu yaratabilecek her türlü hareketlerden sakının. Her insanın, özellikle başkalarının, karşı cinslerin yanında, kendisiyle ilgili her şeyin büyük bir duyarlık gösterebileceklerini, tanıdıklarının, dostlarının, yakınlarının, üstlerinin, astlarının yanında önemsizleşmekten çok korktuğunu unutmayın. Başkalarının yanında kimseye kötü şakalar yapmayın. Hele kimseyle alay etmeyin. Başkalarına şaka müziplik yapmaktan, takılmaktan, başkalarıyla alay etmekten hoşlanan insanın aynı şeyleri başkaları tarafından kendisi için yapılmasını hiç de iyi karşılanmadığını hatırlayın. İnsanın, şaka yaptığı, takıldığı, alay ettiği zaman bir tür rahatlık duyduğunu, kendisine şaka yapıldığı zaman ise duyduğu huzursuzluğu, sıkıntıyı bütün çabalarına karşın, davranışlarına, sözlerine dolaylı bir şekilde yansıtmaktan uzak kalmadığını düşünün. Bu gibi hallerde onun, sesinin tonunun değiştiğini, sinirlendiğini konuşmasında kullandığı ve saldırganlık eğilimi ifade eden kelimelerle belirtemeye çalıştığını, sizinle ilgili düşüncelerini duygularını saklayabilmek için işi şakaya döktüğünü, gülmeye başladığını, yalnız bu gülmenin her zamanki gülmelerine benzemediğini, yanınızdan bir an önce uzaklaşmak amacıyla sebep aradığını görürsünüz. Birinci halde, bir başkasını zor duruma düşürdüğü önemsizleştirdiği için rahatlık, ikinci halde ise, zor bir duruma düşürüldüğü, önemsizleştirildiği için huzursuzluk duyabilir. Öte yandan ise sevmediği ve kendisini ilgilendiren davranışlarda bulunanların. Varlığı hakkında olumsuz düşüncelere, duygulara sahip olduklarına inanmaktan uzak kalamaz. Onların bu tür davranışlarına bir saldırı olarak kabul eder. Bir yandan onlardan uzak kalmanın yollarını arar onlarla ilişkilerini kesmek ister. Öte yandan ise onları kendisi için daha az zararlı varlıklar haline getirmek arzusunu duyar. Önemsizleştirmeye, gözden düşürmeye çalışır.

Zaman olur. Birini görmeye gideriz. İyi karşılanırız, onun ziyaretimizden memnun kaldığını, bizimle uzun uzun konuştuğunu, bizi sevindirecek, neşelendirecek konulardan söz ettiğini, geçmişte ikimizde arkadaşı olan ve sevdiğimiz bir kimseyi tatlı tatlı anlattığını, ziyaretimizi uzatmak için elinden gelen her şeyi yaptığını görürüz.

Yine günün birinde bir başkasının yanına gideriz. O, yanında kaldığımız sürece ikide bir saate bakar. İşlerinin çoğunluğundan yakınır. Onun bu davranışı yadırgarız. Bir an önce oradan uzaklaşmak isteriz. Onun o şekilde hareket etmesinin nedenini sezgi yoluyla anlarız. Ziyaretimizden memnun kalmadığını ziyaretimizden memnun kalmamasını da bizimle ilgili olumsuz düşüncelerinin. Duygularının rol oynayabileceğini düşünürüz.

Gerçekten bizi sevmeyenler bizi görmek arzusunu duymazlar. Bizim yanımızda sıkılırlar. Yanlarından en kısa bir zamanda bulaşmamızı dilerler. Bu dileklerini dolaylı bir şekilde örneğin saate bakarak, işlerinin çok olduğunu söyleyerek, ikide bir kapıya bakarak, sevmediğimiz birinden söz ederek belirtebilirler. Yalnız bazı hallerde bizi gerçekten seven kimseler de bu şekilde hareket edebilirler. Bununla beraber, onların burada yapmaları gereken en önemli iş yanlarından bulunduğunuz anlarda çok önemli bir işleri olduğunu bizim yada kendilerinin oradan uzaklaşmamız gerektiğini açıkça söylemelidir. Sonra bizi sevenleri, içtenlikle, gerçekten sevenleri diğerlerinden ayırmakta zorluk çekmeyiz. Bizi sevenlerle sevmeyenler arasında ki ayrılıkları kavrarız. Onların bizimle ilgili davranışlarını deneyimlerimize dayanarak. Değerlendiririz. Bizi sevenleri hemen daima bizi sevindirecek , memnun edecek şeklide. Hareket ettiklerini tersine olarak bizi sevmeyenlerin, çoğu zaman bilinçsiz bir tarda, incitebilecek, üzebilecek d davranışlarını benimsediklerin biliriz.

 Mutlu Olmak İçin!

Herkese kendimizi sevdirmeye çalışınız. Kendinizi düşman saydığınız kimseleri bile kırmaktan sakınınız. Sizi seven kimselerin sayıları ölçüsünde dost bir dünyada yaşayabilirsiniz. Sizi sevmeyenler sayılarının azlığı ölçüsünde de kendinize dost olmak olanağı bulabiliriniz. Kendinizi, dolayısıyla, bir çok başkalarını arayabilirsiniz. İnsanın mutluluğu ile kendisini sevenlerin sayıları arasında bir ilişki vardır. Çok kimse tarafından sevilen kimse kendine, hayata daha çok bağlanır. Mutluluğa ulaşır. Mutluluk, bir anlamda insanın kendisi ve başkaları tarafından sevilmesidir.

error: Copyright! Yaşamloji