Dıamıcron mr 30 mg zayıflatır mı ?  Dıamıcron mr 30 mg zayıflatır mı ? Diamicron mr 30 mg zayiflatir mi 709x400

Dıamıcron mr 30 mg zayıflatır mı ?

Obezite ve ve tip 2 diyabet hastalığı arasında yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Diyabet hastalığı için uygulanan ilaç tedavileri glisemik kontrolü iyileştirmekte ve diyabet kaynaklı komplikasyon riskini azaltmaktadır.

Şeker hastalarında kilo alımı kardiyovasküler hastalık riskini artırmaktadır. Şeker hastalığında hastanın kilo fazlalığından ziyade vücuttaki yağ oranı riskin düzeyini belirlemektedir.

Hua Wang ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada aralarında Dıamıcron mr 30 mg ilacının etken maddesinin de bulunduğu 3 adet diyabet ilacının kilo kaybı ve yağ dokusu kaybı üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

90 adet hasta üzerinde 6 ay boyunca diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan metformin, gliklazid ve akarboz etken maddeli ilaçlar verildi.

Her 3 ilaç da hastalarda önemli ölçüde kolesterol ve trigliserid seviyelerinde azalma sağladı.

Her 3 ilaç da hastalarda bel çevresi ölçülerinde önemli bir değişikliğe yol açmadı.

Vücut ağırlığı olarak metformin etken maddeli ilaç önemsiz miktarda zayıflama sağladı,  gliklazid ve akarboz etken maddeli ilaçlar vücut ağırlığını değiştirmedi.

6 aylık takip boyunca gliklazid etken maddeli ilaç vücut yağının %1,5‘ini, metformin etken maddeli ilaç vücut yağının %4,5’ini ve akarboz etken maddeli ilaç ise vücut yağının %1,3’ünü vermeyi sağladı.

Dıamıcron mr 30 mg zayıflatır mı ?

Dıamıcron mr 30 mg ilacının etken maddesi gliklazid’dir. Yukarıda anlatılan deneyde, 6 ay boyunca takip edilen hastalarda glikazid etken maddeli diyabet ilacının bel çevresinde incelmeye yol açmadığı, vücut yağında %1,5 azalma sağladığı tespit edilmiştir.

Yani Dıamıcron mr 30 mg kullanan hastalarda 6 ayda yaklaşık 1 kilo civarı bir kilo kaybı olmaktadır.

Dıamıcron mr 30 mg hangi hastalara reçete edilir ?

Dıamıcron mr 30 mg diyet ve egzersiz yapmasına rağmen kandaki şeker seviyesini kontrol edemeyen tip 2 diyabet hastalarına reçete edilmektedir. Bu hastalar aynı zamanda kilo alma eğilimindedirler ve eğer diyabet hastalığı için tedaviye başlamazlarsa bir süre sonra obezite ve obezite kaynaklı kalp hastalıları ve organ yetmezliği sorunları ile karşılaşmaktadırlar.

Kilo almak diyabet hastalığının ilerlemesine yol açmaktadır. Eğer hastalar kilo vermeyi başarırlarsa diyabet hastalığının kontrolü de kolaylaşmaktadır.

Dıamıcron mr 30 mg yan etkileri

Dıamıcron mr 30 mg kan şekerini düşürmeye yardımcı olan bir ilaç olup bu ilacın en fazla görülen yan etkisi kan şekerinin aşırı düşmesidir.

Kan şekeri düşüklüğü belirtileri, uyuklama, halsizlik ve bilinç zayıflığı şeklindedir. Kan şekeri fazla düşerse hasta bilincini kaybedip komaya girebilmektedir.

Önemli cilt sorunları, uzun süreli kanama, ciltte solgunluk gibi yan etkiler görülüyorsa Dıamıcron mr 30 mg ilacı kesilmelidir.

Dıamıcron mr 30 mg ilacının yaygın görülen yan etkileri, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, kabızlık, hazımsızlık ve ishal şeklindedir.

İlaca başlanılan ilk birkaç gün bu belirtiler kuvvetli olarak görülür. Sonrasında azalması gerekir. Eğer bu yan etkiler hastayı rahatsız edecek boyutta ise doktor yeniden doz ayarlaması yapacaktır.

error: Copyright! Yaşamloji