tırnak batması tırnak batması Tırnak Batması Nedir ve Kesin Tedavisi Var Mı? t  rnak batmas
tırnak batması

Tırnak Batması Nedir ve Kesin Tedavisi Var Mı?

Tırnak batması daha çok yetişkinlerde ortaya çıkan tırnağın kendisi ile onu korumakta görevli olan cilt arasındaki ilişkinin bozulmasına verilen isimdir. Tırnak batmasında genellikle ortaya çıkan tablo tırnağın yapısından kaynaklanan bazı bozuklukların tırnağın yanlış büyümesine yol açması ve yanlış büyüme nedeniyle tırnağın cilde doğru yönlenmesi ortaya çıkan tablodur. Bu tabloda kişide cilde doğru yönelen tırnak nedeniyle zaman içinde;

  • Ayak tırnağı iltihaplanması
  • Bu enfeksiyona bağlı olarak ayakkabı giymede güçlük
  • Akıntı
  • Bölgede lokal şişlik gibi sorunlar ortaya çıkar

Tırnak batması çocuklarda da görülebilen bir durumdur. Bu durumda ana problem çocuğun doğuştan itibaren çocuğun doğuştan itibaren tırnağının doğru büyümesini sağlayan tırnak yatağını ilgilendiren bir sorundan kaynaklanmaktadır. Bu problemlerde yetişkinlerden farklı olarak doğumun takibinde ilk tırnakların uzamaya başlamasından itibaren tırnak batması ortaya çıkar ve genellikle tüm yaşamı boyunca hastayı rahatsız eden bir tablo olarak ortaya çıkar.

Tırnak batmasında en sık karşılaşılan durum tırnağın batmasıyla beraber tırnağın üzerinde mevcut olan mantarların tırnak yatağına sızması sonucunda tırnak mantarı probleminin de eşlik etmesidir. Bu durumda diğerlerinden farklı olarak mantarın yerleşmesiyle beraber tırnak kalınlaşır, kalınlaşan tırnak batmayı daha da tetikler hasta hem akıntısı olan hem de kalın bir tırnakla mücadele etmek durumunda kalır.

Tırnak Batması Nedenleri

Tırnak batması en sık olarak ayakta mantar enfeksiyonları sonrasında ortaya çıkar. Tırnak batmasında hastaların yanlış ayakkabı kullanımı, hastanın tırnağını yanlış kesmesi gibi sebepler de bir arada bulunabilir. Genellikle hasta hekime başvurduğu zaman öncelikli olarak fark edilen durum hastanın yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle ya da spor sırasında dar bir ayakkabı kullanması nedeniyle tırnağında bir travma gelişmesidir ve bu travma sonucunda tırnak renginde değişme bunun sonucunda da ilk çıkışında eskisi gibi çıkmadığı ve batarak çıktığı tablo ortaya gelir. Batarak çıkan tırnak zaman içerisinde tırnaktan yana bulunması gereken cildin içerisine girer ve cildin içerisinde girdiğinde ayak tırnağında iltihaplanma tablosuyla karşılaşılır.

Bir diğer neden olarak da hastanın genellikle yaz ortamında açık ayakkabı ya da terlikleri sık kullanması sonucu hastanın ayağında havuz ya da su birikintisi gibi yerlerde mantar enfeksiyonunun başlamasıyla beraber mantarın tırnağa geçmesiyle beraber tırnağın şeklinin değişmesi kalınlaşması ve bu kalınlaşmanın sonucunda da tırnak batmasının oluştuğu görülmektedir.

Sık sebeplerden bir diğeri de tırnağın yanlış kesilmesidir. Tırnağın yanlış kesilmesi esnasında hastalar tırnaklarını düzeltebilmek uğruna tırnak yataklarına doğru çeşitli müdahalelerde bulunurlar. Bu yanlış kesimler sonucunda yatak bozulur ve tırnak yanlış büyüyerek ayak tırnağında iltihaplanmalara neden olur. 

Tırnak Batması Ve Tırnak Mantarı

Tırnak batığı ile hekime başvuran hastaların yaklaşık %50’lik bir kesiminde tırnak mantarına rastlanır. Tırnak mantarı tırnağın yapısal değişikliğine yol açtığı ve tırnağın ciddi anlamda kalınlaşmasına yol açtığı için hastalarda tırnak batmasına çok kolay bir şekilde yol açmaktadır. En önemli durum tırnağı batmış olan kişilerde eğer tırnak mantarı hikâyesi varsa hem tırnak batması hem de tırnak mantarı tedavisi beraber yürütülmelidir. Tırnak batması cerrahisi ya da tedavisi geçirmiş hastalarda mantar tedavisi doğru bir şekilde yapılmadığı takdirde mantarın tırnağı tekrar bozması nedeniyle hastalar aynı şikayetle beraber en geç 3 ay içerisinde hekime yeniden başvuracaklardır.

Tırnak mantarında tırnakta klasik olarak görünen 3 önemli görüntü vardır.

Tırnaklarda çizgilenme artışı

Tırnak renginde matlaşma ve sararma

Tırnakta kalınlaşma

Bu problemlerden herhangi birinin en kısa zaman içerisinde bir dermatoloji uzmanına başvurması gerekmektedir.

Tırnak Batmasının Kesin Tedavisi Var Mıdır?

Tırnak batmasının tedavisinde önemle dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. bunlardan birincisi tırnak batığının düzelmesi, ikincisi ise etken olan sebebin ortadan kaldırılmasıdır. Örnek verilecek olursa mantar enfeksiyonu olan bir hastada tırnak mantarı tedavi edilmeksizin yapılan tüm tırnak batığı tedavileri başarısız olacaktır. Mantar tedavisini düzenli yapmadığınız sürece tırnak batması tekrarlanacaktır. Tırnağın batmasına yol açan bir kesi kusuru ya da tırnağın doğru çıkmasını engelleyen bir kesme hatası varsa bunun düzenlenmesi ya da hastada travmaya yol açan ayakkabı tercihi varsa bunun düzeltilmesi gerekmektedir.

Hastalarda tırnak batması tedavisinde ilk aşama batan bölümün tırnak yatağı ile beraber çıkartılması, tırnak yatağının düzeltilmesi, ardından hastada var olan bu hastalığa yol açan sebebin dikkat bir şekilde ortaya konarak tedavi edilmesidir. Hastalarda gerekiyorsa mantar kültürlerinin yapılması, gerektiği durumlarda hastada basma kusurunun olup olmadığı test edilmelidir.

Tırnak Çekilmesi

Tırnak batması tedavisinde tırnağın çekilmesi artık çok sık kullanılan bir yöntem değildir. Çünkü tırnak mantarı ve buna bağlı gelişen tırnak batmalarında hastalarda bozulan kısım tırnak yatağıdır. Tırnak çekildiği zaman tırnak yatağına herhangi bir müdahale yapılmazsa bu tırnak en geç 1 ay içersinde uzar ve tekrar tırnak batması il hekime başvurur. Bu noktadan yola çıkılacak olursa yeni gelişen tırnak cerrahilerinde hastaların tırnaklarının yalnızca batan kısmının çıkarılması ve alttaki tırnak yatağının da o bölgeden temizlenerek tırnağın yeni kalan yatağı ile beraber düzgün bir şekilde uzaması ön plana alınmıştır.

Tırnağın tamamının çekilmesindeki tedavi amacı sadece tırnağın tamamının kaybedilmiş olduğu yatağın tamamının ciddi şekilde zarar görmüş olduğu hastalarda tercih edilmekte olup bu hastalarda tırnak yatağı kapatıldığı için yeni tırnak çıkmamaktadır. Protez tırnak gibi yöntemlerle yeni bir tırnak görüntüsü elde edilmeye çalışılmaktadır.

Tırnak Batmasında Cerrahi Tedavi

Tırnak batmasının cerrahi tedavisinde ana hedef tırnağın yatağının düzeltilmesidir. Tırnak batmasında asıl etken hastanın tırnağının artık kökten itibaren düzgün çıkma yeteneğini kaybetmesidir. Hastada yapılacak olan işlemin ana teması batan tırnak bölümünün çıkartılmasıyla beraber o bölgedeki tırnak yatağının da çıkartılmasıdır. Burada önemli olan nokta tırnağın batan kısmı çıkartıldıktan sonra hastanın tırnağı bir nebze küçülecektir. Ve bundan sonra hep o küçük boyuyla çıkacaktır. Bu sebeple tırnak batması ne kadar erken müdahale edilirse o kadar iyi sonuçlar elde edilecektir. Tırnak batması tedavisi de her tedavi gibi erken tanı ile ortadan kalkar.

error: Copyright! Yaşamloji