güzel konuşma konuşma Etkili ve Güzel Konuşma konu  ma
konuşma

Etkili ve Güzel Konuşma

Düzgün, Güzel ve Etkili Konuşmaya Özen Gösterin

Etkili ve güzel konuşma, özellikle kendilerini beğenmeyenler, yetersiz bulanlar için büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Artı olarak normal bir insan diksiyonuna dikkat ettiğinde prestij, kalite ve başarı çizgisini yakalamada önemli bir yol arkadaşı olacaktır.

Gerektiği gibi iyi konuşan, konuşabilen insan başkalarının ve çevresinin dikkatini çeker. Başkaları üzerinde olumlu etkiler bırakabilen insan onlara düşüncelerini kabul ettirir, egemen olur. Herkes tarafından istenerek dinlendiğini, taktir edildiğini görür. Çevresinin ilgisini kazandığı ölçüde iyi konuşur ve daha fazla cesaret kazanır. Değerine inanır. Kendisine güvenir değer eksikliği duygusunun etkilerinden kurtulur.

Online yaşam koçunuz Yaşamloji’nin ”Etkili Konuşma” makalesini okumaktasınız.

İnsanın iyi konuşabilmesi için her şeyden önce kendisine güvenebilmesi, dinleyicilerin olumsuz tepkilerinden korkmaması, çekinmemesi gerekmektedir.

 

Konuşurken Kendinize Güvenin!

Öte yandan bilgi, kültür, dil egemenliği de iyi konuşmanın başlıca koşullarındandır. Genel kültürü az olan kimseler iyi konuşamaz. Doğru ve tamamlayıcı cümle seçemediklerinden dinleyicilerin ilgisini de çekemezler. Dinleyicileri sıkarlar aynı şekilde, dile gerektiği kadar egemen olmayan insanlarda iyi konuşamazlar. Çünkü iyi konuşabileceklerine inanmazlar. Konuşurken yanlışlık yapacaklarını düşünerek iyi bir kelime türetemezler. Kendilerine güvenemezler.

Çevreniz ve başkaları üzerinde olumlu, iyi etkiler yapmak istiyorsanız iyi konuşma bunların başında gelmektedir. Düşünerek, tane tane konuşun. Kelimeleri açık bir şekilde izah edin. Sesinizin tonuna dikkat edin. Heyecanlanmadan telaşa kapılmadan, yanlış bir şey söyleyeceğinizi düşünmeden ve bundan korkmadan konuşun. Sizi dinleyenlerin kusurlarınızı görmeye çalıştıklarını sanmayın. Sizi dinleyenlerin üzerinde durduğunuz konuda daha iyi konuşabileceklerini düşünmeyin. Konuşmanızın sonunda yapılacak eleştiriden varılacak yargılardan çekinmeyin. Konuşurken utangaç, kendisine güvenmeyen, kaygılı bir kimse gibi görünmeyin. Gerektiği zaman her yerde fikrinizi beyan etmekten çekinmeyin. Özellikle kalabalık ortamlardan konuşmaktan çekinmeyin. Kendinizi toplantıda hazır durumda gören insanlardan önemsiz görmeyin. Konuştukça açılacağınıza ve daha iyi konuşacağınıza inanın. Konuşmak üzere ortaya çıktığınız zaman kendinizi eksik, kusurlu yanlarınızla değerlendirmeyin. Konuşmanızın beğenilmeyeceğini, sizinle eğlenecek kimsenin olabileceğini düşünmeyin. Rahat rahat hiç çekinmeden konuşanların sözlerini dikkatle dinleyin. Her konuşanın tam olarak iyi konuşamadığını da fark edeceksiniz.

güzel konuşma konuşma Etkili ve Güzel Konuşma g  zel etkili konu  ma

Kesin ve Net Cümleler Kurun!

Konuşurken dolambaçlı yolları tercih etmeyin. Gösterişe kaçmayın. Doğrudan doğruya anlatmak istediğinize odaklanın. Onu herkes tarafından kolayca anlaşabilecek bir dille ve açık olarak belirtin.

Zaman zaman bir aynanın karşısına geçen ve kendinizle konuşmalar yapın. Konuşurken aldığınız duruma bakın. Sesinizin tonuna dikkat edin. Konuşurken doğal olmayan hareketler yapmayın, kasılmayın. Sesinizin tonunu iyi ayarlayın.

Mümkün olduğu kadar herkesin ilgi gösterebileceği konuları seçin. Yeni şeyler söylemeye çalışın. Herkesin bildiği klişeleşmiş sözcüklerden kaçının. Öyle bir konuşun ki etrafınızda merak uyandırın. Konuşmalarınızda karşınızdakini incitecek bir şey söylemeyin. Onlar da söyleyeceğiniz şeyleri kolaylıkla anlayabileceklerini inandığınızı sezdirmeye çalışın. Bilmedikleri bir konu üzerinde değil bilmek istedikleri şeyler üzerinde duracağınızı bildirin.

İnsan kendisini isteyerek dinleyenlerin sayısı ölçüsünde iyi konuşabilir. Karşınızdakilere işitmek istedikleri şeyleri söyleyin.

Aşağılık kompleksini duyan kimseler konuşmakta zorluk çeker. İyi konuşamaz ve acele eder. Bir an önce konuşmaların bitirmek ister. Bu yüzden asıl anlatmak istediklerini gerektiği gibi planlayamadıkları için karşı tarafa aksettiremezler. Olumsuz tepkilerle karşılaşır cesaretlerini tamamen kaybederler.

Konuşumaktan Korkmayın

İnsan kendisine biçtiği değer ölçüsünde değerlenebilir. Kendisine güvenebilir. Kendisine güvenebildiği ölçüde de varlık kaynaklarından yararlanabilir. Öz varlık güveniyle beraber yapıcılık olanakları artar. Her işte olduğu gibi burada da yapacağınız ilk iş kendinizde güven duygusu yaratmanızdır.

Konuşmaya başlamadan önce kendinizi iyi konuşacağınıza, iyi konuşma yeteneklerini taşıdığınıza iyice inandırın. Konuyu tam anlamıyla egemen olun, beyninizde planlamasını yapıp karşı tarafa bu şekilde aksettirin.

İyi konuşan insan kendisini dinleyenlerin. Düşüncelerine yeni bir yön verir. Onları kendisini dinlemeye teşvik eder, zorlar. Onları kendisine tabii kişiler haline getirir.

 Kadın sitesi ve yaşam koçunuz Yaşamloji’nin verdiği bu (güzel konuşma ve etkili konuşma) altın öğütler ve tavsiyelerin devamı için sitemizi sürekli ziyaret ediniz. Hoşçakalın arkadaşlar!

error: Copyright! Yaşamloji